Diagnoza potrzeb w zakresie organizacji zajęć dodatkowych dla dzieci, nauczycieli, wsparcia rodziców oraz wyposażenia w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne.

Miedzierza Diagnoza potrzeb przedszkola. Październik 2023 Królewiec Diagnoza potrzeb przedszkola. Październik 2023 Smyków Diagnoza potrzeb przedszkola. Październik 2023

Czytaj dalej