Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Smyków GT-1 w miejscowości Wólka Smolana

W dniu 07.06.2021 r. Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zatwierdził Listę rankingową wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania  ze środków NFOŚiGW w ramach programu priorytetowego „Udostępnianie wód termalnych w Polsce”, dotyczących wykonywania prac i robót geologicznych związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż wód termalnych w celu ich udostępnienia.  Gmina Smyków  uzyskał 53 pkt, zajmując 10 miejsce […]

Czytaj dalej