Cyfrowa Gmina

Centrum Projektów Polska Cyfrowa

EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO 2014-2020

Oś Priorytetowa V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności

na zagrożenia REACT-EU

Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Gmina Smyków otrzymała dofinansowanie w wysokości 113 040,00 zł na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”, finansowanego ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 w osi V „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU”.

Cel projektu: Podniesienie jakości świadczonej obsługi petenta poprzez usprawnienie działania programów funkcjonujących w Urzędzie oraz zabezpieczenie danych przed ich utratą i urządzeń przed uszkodzeniami spowodowanymi przepięciami. Realizacja tego zadania spełnia cel główny projektu, którym jest Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Otrzymane dofinansowanie zostanie przeznaczone na następujące działania:

  • Zakup serwera
  • Zakup laptopów wraz z oprogramowaniem biurowym oraz systemem operacyjnym
  • Zakup zasilacza awaryjnego do serwera
  • Zakup urządzenia do kopii zapasowych NAS
  • Zakup stacji roboczych
  • Zakup oprogramowania do zarządzania zasobami IT, monitorowania aktywności, zarządzania incydentami itp.
  • Przeprowadzenie szkoleń dla urzędników w zakresie cyberbezpieczeństwa
  • Przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa

Czas trwania projektu: Projekt realizowany jest od 01.03.2022 roku. Maksymalny czas realizacji to 18 miesięcy, jednak nie dłużej niż do dnia 30.09.2023 roku.

Planowane efekty: Realizacja projektu wpłynie na podniesienie jakości świadczonej obsługi klienta poprzez usprawnienie działania programów funkcjonujących w Urzędzie oraz zabezpieczenie danych przed ich utratą oraz nieuprawnionym dostępem, jak również zabezpieczenie urządzeń przed uszkodzeniami powodowanymi nagłymi skokami napięcia/nagłą utratą zasilania.

Wartość dofinansowania: 113 040,00zł.