Godziny referowania

Godziny pracy urzędu: poniedziałek – piątek 7.30 – 15.30