Historia gminy

Gmina Smyków
Największymi zabytkami na terenie gminy Smyków są:
Zespół Kościoła Parafialnego Pod Wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej w Miedzierzy. W skład zespołu wchodzą: Kościół neoromański murowany, wybudowany został według projektu architekta Jarosława Wojciechowskiego w latach 1907-1913. Zbudowany jest z białego piaskowca, marmuru i pokryty blachą miedzianą. Kościół ten został postawiony obok starego drewnianego (przeniesiony do innej parafii), z którego wykorzystano wyposażenie wnętrza. W głównym ołtarzu jest obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem w srebrnej sukience z XVIII wieku. W bocznych ołtarzach barokowy obraz Św. Jana Chrzyciciela – odnowiony w 1910 r., barokowa płaskorzeźba św. Anny Samotrzeć z XVIII wieku. Jest też Antepedium z malowidłem Matki Boskiej Różańcowej, feretron z obrazami Matki Bolesnej i św. Antoniego. Dwie ławki barokowe, żyrandol kryształowy, obrazy św. ewangelistów, obraz św. Rocha i papieża – z końca XVIII. W Kościele znajdują się również rzeźby: Chrystus Zmartwychwstały z I połowy XVI wieku, Krucyfiks z tęczy z I połowy XVII wieku, św. Franciszek barokowy, anioły barokowe, Matka Boska Bolesna i św. Maria Magdalena, monstrancja i kielich z XVIII wieku, chrzcielnica kamienna z XVII wieku. Kościół ten był restaurowany w 1974 roku. Ogrodzenie ze schodami murowane z 1915 r, oraz cmentarz parafialny rzymsko-katolicki. Pierwszy drewniany Kościół p.w. św. Stanisława bpa i Anny był wzniesiony w Miedzierzy w 1621 r. z fundacji Stanisława Przerębskiego, starosty opoczyńskiego i radoszyckiego. Konsekrowany był w 1685 roku.”
Plebania z 1880 roku, zbudowana z kamienia i cegły palonej.
Pozostałości Zakładu Górniczo-Metalurgicznego. W skład zakładu wchodzi budynek produkcyjny murowany z II połowy XIX wieku, rozbudowany około 1905 r, przebudowany na młyn w 1914 r., adaptowany na dom mieszkalny w 1955 r. oraz dom murowany z II połowy XIX wieku, przebudowany w 1923 roku. Zachował się również budynek administracji, który do 1970 r. był wykorzystywany dla potrzeb służby leśnej. W budynku tym również mieściła się szkoła podstawowa do 1999 roku. Obecnie budynek został przystosowany do potrzeb mieszkalnych.
Budynek z 1880 r., w którym mieści się siedziba Urzędu Gminy w Smykowie, zbudowany jest z kamienia i cegły czerwonej – zlokalizowany przy drodze krajowej nr 74 – przy skrzyżowaniu z drogą powiatową Radoszyce – Smyków – Stąporków. Przebudowany był w 1934 roku. Na frontonie budynku jest tablica pamiątkowa poświęcona Marszałkowi Piłsudskiemu, wykonana z czerwonego piaskowca. Portret Marszałka jest wykonany z mosiądzu. Na tablicy widnieje napis: „Józefowi Piłsudskiemu'” Smyków 1936 r., odnowiona w 1992 r.
Kapliczka słupowa Męki Pańskiej z 1840 r. w Stanowiskach,
Kapliczka murowana z 1927 r. w Strażnicy,
Kapliczka murowana z XIX w. w Adamowie oraz kuźnia z 1930 r.