Ochrona danych osobowych

Urząd Gminy w Smykowie

Administrator Danych Osobowych: Wójt Gminy Smyków

Inspektor Danych Osobowych: Paulina Pawłowska

Kontakt z inspektorem:

e-mail:    iod@smykow.pl

Telefon : 41 373-91-81

Klauzula informacyjna do pobrania: KLAUZULA INFORMACYJNA

Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Smykowie

Administrator Danych Osobowych: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Inspektor Danych Osobowych: Paulina Pawłowska

Kontakt z inspektorem:

e-mail: iod@smykow.pl

Telefon: 41 373-91-81

Klauzula informacyjna do pobrania: KLAUZULA INFORMACYJNA GOPS

Gminna Biblioteka Publiczna w Smykowie

Administrator Danych Osobowych: Kierownik Gminnej Publicznej Biblioteki w Smykowie

Inspektor Danych Osobowych: Paulina Pawłowska

Kontakt z inspektorem:

e-mail: iod@smykow.pl

Telefon: 41 373-91-81

Klauzula informacyjna do pobrania: KLAUZULA INFORMACYJNA

Szkoła Podstawowa w Miedzierzy

Administrator Danych Osobowych: Dyrektor Szkoły Podstawowej w Miedzierzy

Inspektor Danych Osobowych: Paulina Pawłowska

Kontakt z inspektorem:

e-mail: iod@smykow.pl

Telefon: 41 373-91-81

Klauzula informacyjna do pobrania: KLAUZULA INFORMACYJNA

Szkoła Podstawowa w Królewcu

Administrator Danych Osobowych: Dyrektor Szkoły Podstawowej w Królewcu

Inspektor Danych Osobowych: Paulina Pawłowska

Kontakt z inspektorem:

e-mail: iod@smykow.pl

Telefon: 41 373-91-81

Klauzula informacyjna do pobrania: KLAUZULA INFORMACYJNA

Przedszkole w Smykowie

Administrator Danych Osobowych: Dyrektor Przedszkola w Smykowie

Inspektor Danych Osobowych: Paulina Pawłowska

Kontakt z inspektorem:

e-mail: iod@smykow.pl

Telefon: 41 373-91-81

Klauzula informacyjna do pobrania: KLAUZULA INFORMACYJNA