Nabór wniosków o dofinansowanie kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Smyków w 2023 roku

Na grafice przedstawiona płyta azbestowa

Wójt Gminy Smyków informuje Państwa, że w ramach realizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Smyków na lata 2012 – 2032”, w roku 2023 będzie możliwość otrzymania dofinansowania na pokrycie kosztów demontażu, transportu i utylizacji odpadów zawierających azbest oraz zbierania, transportu i unieszkodliwienia materiałów zalegających w postaci odpadów azbestowych. Dofinansowanie nie obejmuje kosztów […]

Czytaj dalej