Urząd Gminy – pracownicy, zakresy zadań, kontakt

Władze Gminy

Beata Janiszewska Wójt Gminy  41/ 373-91-81,w. 31    wojt@smykow.pl

Karol LeśniakZ-ca Wójta Gminy   41/ 373-91-81,w. 33    gmina@smykow.pl

Wiesława LesiakSkarbnik Gminy 41/ 373-91-81, w. 35 skarbnik@smykow.pl

Pokój Nr 1.

Sekretariat:  sekretariat@smykow.pl

kontakt: 41/3739181

Agnieszka Grabarczyk – Inspektor ds. organizacyjno – kancelaryjnych, kadr i ewidencji działalności gospodarczej

Pokój Nr 2.

Obsługa prawna

mec. Damian Janaszek

mec. Mariusz Grunt

Prawnicy kancelarii prawnej pełnią dyżur w każdą środę w godzinach 8.30. – 12.30.

Pokój Nr 3.

Referat finansowy:

Paulina Deszczyńska – Inspektor ds. księgowości budżetowej e-mail: paulina.deszczynska@smykow.pl

Aldona Kiełbus – Inspektor ds. księgowości budżetowej e-mail: aldona.kielbus@smykow.pl 

Beata Janus – Inspektor ds. rozliczeń płacowych

Aneta Stępień – Inspektor ds. księgowości budżetowej

kontakt: 41/ 373-91-81,w. 37 e-mail: ksiegowosc@smykow.pl

Ewa Mijas – Inspektor ds. księgowości podatkowej

Aneta Włoszczyńska – Inspektor ds. wymiaru podatków i obsługi kasowej

Edyta Baker – Pracownik I stopnia wykonujący zadania w ramach prac interwencyjnych

kontakt: 41/ 373-91-82  wew. 36 e-mail: podatki@smykow.pl

Pokój Nr 4.

Paulina Pawłowska – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, Inspektor spraw obywatelskich: paulina.pawlowska@smykow.pl

kontakt: 41/ 373-91-81, w. 39

Pokój Nr 5.

Marcin Serek – Inspektor ds. obywatelskich
kontakt: 41/ 373-90-29: 41/ 373-91-81, w. 40

Pokój Nr 7.

Anna Wierzbowska – Inspektor ds. organizacyjno – kancelaryjnych, kadr i ewidencji działalności gospodarczej,  anna.wierzbowska@smykow.pl

kontakt: 41/ 373-91-81, w.41

 Pokój nr 8.

Józef Ryszard Janus – Inspektor ds.gospodarki przestrzennej i budownictwa  ryszard.janus@smykow.pl

kontakt: 41/ 373-91-84 wew.42

Mirosław Lachowski – Inspektor ds. obronnych, obrony cywilnej, drogownictwa i komunikacji mirek.lachowski@smykow.pl

kontakt: 41/ 373-91-84 wew.43

Pokój nr 9

Sylwia Dulewicz – Inspektor ds. oświaty, kultury i sportu sylwia.dulewicz@smykow.pl

Elżbieta Sosnowska – Inspektor ds. promocji, rozwoju gminy i archiwum zakładowego, obsługa Rady Gminy  ela.sosnowska@smykow.pl

Marcelina Adach – Pomoc administracyjna marcelina.adach@smykow.pl

kontakt: 41/ 373-91-81, w. 52

Pokój nr 13

Maria Lachowska – Inspektor ds. gospodarki komunalnej  maria.lachowska@smykow.pl

Beata Jarzyńska – Inspektor ds.ochrony środowiska i rolnictwa beata.jarzynska@smykow.pl

kontakt: 41/ 373-91-81, w. 46

Pokój nr 14

Agata Sadko – Inspektor ds. rozliczania, księgowości i egzekucji opłat za gospodarowanie odpadów stałych, ścieków i wody agata.sadko@smykow.pl

kontakt: 41/ 373-91-81, w. 30

Mateusz Kuleta – Informatyk mateusz.kuleta@smykow.pl

kontakt: 535-961-991

Pokój nr 16

Kamil Olesiński – Pracownik I stopnia wykonujący zadania w ramach prac interwencyjnych

kontakt: 41/ 373-91-81, w. 34
—————–

Renata Piątek – Sprzątaczka

Konserwatorzy:
Mieczysław Tomkowiak – Konserwator sieci wodociągowych (Rejon Przyłogi) tel. 504-240-163
Wiesław Maleszak – Konserwator – elektryk oczyszczalni i urządzeń gminnej sieci kanalizacyjnej
Krzysztof Maleszak – Robotnik gospodarczy – konserwator urządzeń wodno – kanalizacyjnych
Patryk Momot – Robotnik gospodarczy – konserwator urządzeń wodno – kanalizacyjnych
Mariusz Stachera – Konserwator
Rafał Grochowski – Robotnik gospodarczy