Rada Gminy

1. Jarek Danuta  – Przewodnicząca Rady, e – mail: jarekdanuta@wp.pl
2. Lesiak Grzegorz  – Zastępca Przewodniczącej
3. Czaja Norbert Emil
4.Curzytek Bernarda Jolanta ,
5.
Janus Dariusz Jerzy,
6. Kochel Dariusz,
7. Kochel Urszula Jadwiga,
8. Kozłowski Stanisław ,
9. Krakowiak Robert ,
10. Opara Beata Agata,
11. Paluch Andrzej Sławomir,
12. Rogula Katarzyna Barbara,
13. Wanat Grzegorz Michał,
14. Węgierek Grażyna Elżbieta,
15. Włoszczyński Wojciech

W sprawach skarg i wniosków Przewodnicząca Rady Gminy Smyków Danuta Jarek przyjmuje obywateli we wtorki w godzinach od 14.30 do 17.00.

W przypadku nieobecności przewodniczącej obywateli przyjmuje zastępca przewodniczącej  Grzegorz Lesiak