Rada Gminy

1. Kucharski Dariusz  – Przewodniczący Rady, e – mail: przewadniczacy.rady@smykow.pl
2. Krakowiak Robert – Zastępca Przewodniczącego,
3. Curzytek Bernarda Jolanta,
4. Hamera Jarosław Adam,
5.
Janus Dariusz Jerzy,
6. Kochel Dariusz,
7. Kochel Urszula Jadwiga,
8. Kołodziejczyk Leszek,
9. Kozłowski Stanisław,
10. Lesiak Grzegorz,
11. Młodawski Grzegorz Mieczysław,
12. Rejmak Andrzej,
13. Stachera Tomasz,
14. Wanat Zofia Apolonia,
15. Zbylut Barbara

W sprawach skarg i wniosków Przewodniczący Rady Gminy Smyków Dariusz Kucharski przyjmuje petentów we wtorki w godzinach od 14.00 do 16.30. kontakt telefoniczny – 794 199 848

W przypadku nieobecności przewodniczącego petentów przyjmuje Zastępca Przewodniczącego  Robert Krakowiak