27 listopada 2016. imieniny: Ksenia, Walerian, Franciszek
XX Sesja Rady Gminy
 
Przewodniczący Rady Gminy Smyków Zn:FN.0002.6.2016 Smyków 2016.11.16 Zgodnie z art. 20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2013 r. poz. 594 ze zm.) zwołuję XX Sesję Rady Gminy Smyków w dniu 28 listopada 2016 r. (poniedziałek ) o godz. 12 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Smykowie. Proponowany porządek obrad: 1.Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum. 2.Wybór sekretarza obrad. 3.Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Gminy Smyków. 4.Przyjęcie porządku obrad. 5.Informacja Wójta o pracy Urzędu Gminy między sesjami. 6.Sprawozdanie komisji stałych Rady Gminy Smyków z posiedzeń między sesjami. 7.Interpelacje i zapytania radnych 8.Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie : a) W sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Smyków na lata 2016-2027. b) W sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r. c) W sprawie uchylenia Uchwały Nr 229/XXVII/2014 Rady Gminy Smyków z dnia 23 czerwca 2014 w sprawie podjęcia działań zmierzających do poprawy warunków życia rodzin wielodzietnych na terenie Gminy Smyków oraz przyjęcia Programu „Rodzina 3 PLUS w Gminie Smyków”. d) W sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjno -kadrowo-finansowej szkół prowadzonych przez Gminę Smyków. e) W sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji dla Gminy Smyków na lata 2016 – 2023. f) W sprawie przyjęcia Kompleksowego Planu Rozwoju Szkół w Gminie Smyków na lata 2016 – 2023. g) W sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Smyków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017. 9.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 10.Wolne wnioski. 11.Zakończenie obrad XX sesji Rady Gminy Smyków.   ...więcej
Bezpłatne badania mammograficzne w Smykowie
 
W dniu 10 listopada 2016r. (czwartek) do Smykowa, obok Urzędu Gminy, Smyków 91 przyjedzie mammobus na bezpłatne badania mammograficzne dla kobiet, na które zapraszamy od godz. 9:00 Bezpłatne badanie mammograficzne adresowane jest do kobiet z najbardziej zagrożonej zachorowaniem na raka grupy wiekowej 50-69, które są objęte ubezpieczeniem zdrowotnym i w ciągu ostatnich 24 miesięcy nie wykonywały mammografii w ramach profilaktyki zdrowotnej finansowanej przez NFZ. Panie, których program nie obejmuje, mogą wykonać badanie odpłatnie. Zapisy pod numerem 42/254 64 10 lub 517 544 004  ...więcej
Narodowe Święto Niepodległości
 
Narodowe Święto Niepodległości – święto państwowe w Polsce obchodzone corocznie 11 listopada dla upamiętnienia odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918r., po 123 latach zaborów (1795–1918). Święto zostało ustanowione ustawą z 23 kwietnia 1937r. Odzyskiwanie przez Polskę niepodległości było procesem stopniowym. 10 listopada przybył do Warszawy Józef Piłsudski . W tych dwóch dniach, 10 i 11 listopada 1918r naród polski uświadomił sobie w pełni odzyskanie niepodległości, a nastrój głębokiego wzruszenia i entuzjazmu ogarnął kraj. Na terenie Naszej Gminy odbędą się akademie upamiętniające te wydarzenia. W szkole w Królewcu w czwartek o godz. 11.00, natomiast w Zespole Szkół w Miedzierzy w poniedziałek o godz. 9.00 (szkoła podstawowa) w gimnazjum o godz. 12.45. Serdecznie zapraszamy.  ...więcej
Czad i ogień - obudż czujność
 
  ...więcej
Kolejna edycja pomocy żywnościowej dla mieszkańców
 
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Stowarzyszenie Krzewienia Kultury „SMYKOVIA” rozpoczęło realizację kolejnej edycji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Program jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD). Celem Podprogramu 2016 jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2016 r. – czerwiec 2017 r. Do skorzystania ze wsparcia w postaci żywności i realizowanych działań towarzyszących uprawnione są osoby, które spełniają określone przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (951 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego przez właściwy terytorialnie Ośrodek Pomocy Społecznej, lub w przypadku osoby bezdomnej – oświadczenia podpisanego w organizacji. Artykuły spożywcze przekazywane są w formie paczek żywnościowych. Zestaw artykułów na osobę na Podprogram 2016 wynosi: makaron jajeczny [5 kg], ryż biały [5 kg], herbatniki [2 kg], mleko UHT [9 l], groszek z marchewką [3,2 kg], fasola biała [3,2], koncentrat pomidorowy [1,28 kg], powidła śliwkowe [1,2 kg], gulasz wieprzowy z warzywami [4,25 kg], filet z makreli w oleju [1,36 kg], szynka drobiowa [2,70 kg], cukier biały [4 kg], olej rzepakowy [4 l]. Szczegółowe informacje dotyczące PO PŻ i Podprogramu 2016 znajdują się na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Podprogram 2016 jest kontynuacją Podprogramu 2015, w ramach którego Stowarzyszenie Krzewienia Kultury „SMYKOVIA” objęło wsparciem blisko 400 osób.   ...więcej
Samoobrona kobiet
 
Wojskowy Komendant Uzupełnień w Kielcach informuje, że 19 listopada 2016 r. rusza I edycja ogólnopolskich i bezpłatnych szkoleń dla kobiet z technik samoobrony. Zajęcia poprowadzą najlepsi instruktorzy Wojska Polskiego w zakresie walki wręcz i samoobrony. W województwie świętokrzyskim zajęcia odbywać się będą w Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach. Zainteresowane osoby proszone są o kontakt z przedstawicielami Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kielcach, ul. Wesoła 29, tel.: 501 516 920, 261 174 714. Aby dowiedzieć się więcej zapraszamy na stonę: http://kielce.wku.wp.mil.pl/pl/index.html  ...więcej
Nowe witacze
 
W Gminie Smyków ustawione zostały tablice promocyjno-informacyjne, czyli tak zwane witacze. Na uwagę zasługuje na pewno atrakcyjna forma oraz estetyczne wykonanie. Będą one witać i żegnać wszystkich odwiedzających naszą gminę.  ...więcej
Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejkich
 
W dniu14 listopada 2016r. w Urzędzie Gminy w Smykowie w sali konferencyjnej w godz. 10.00 - 14.00 odbędą się bezpłatne konsultacje na temat możliwości pozyskania dotacji z Funduszy Europejskich. Więcej informacji na stronie RPO link: http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/wiadomosci/item/736-mobilne-punkty-informacyjne-w-powiecie-koneckim  ...więcej
Ogłoszenie
 
Ogłoszenie dotyczące przerwy w dostawie energii elektrycznej.  ...więcej
Głosujmy na Zosię Dudek
 
Prosimy o głosy na Zosię Dudek, która dostała nominację od jurorów do finału TALENTU KONECKIEGO   ...więcej
Pokazano 1 - 10 z 520
Następne >>