Sołtysi

Sołtys Sołectwo i wsie wchodzące w skład sołectwa Kontakt
Karolina Jarek Adamów  693 056 503
Patryk Więcław Cisownik, Strażnica 664 776 317
Halina Salicka Kozów  725 811 560
Ewelina Chrzan Królewiec, Królewiec Poprzeczny,
Piaski Królewieckie, Zastawie
721 280 776
Joanna Długosz Matyniów, Świnków  667 979 306
Zofia Wanat Miedzierza, Pokoradz, Rozgół  530 703 409
Magdalena Góral Przyłogi, Znajoma
783 603 481
Bernarda Curzytek Salata, Muszczarz  781 955 593
Grażyna Surma Smyków  511 083 070
Urszula Miśtal Stanowiska  513 830 913
Tomasz Opala Trawniki  600 337 579
Marzena Czaja Wólka Smolana, Kawęczyn  693 507 241