Sołtysi

Sołtys Sołectwo i wsie wchodzące w skład sołectwa Kontakt
Karolina Jarek Adamów  693056503
Kazimiera Opala Cisownik, Strażnica  797191714
Halina Salicka Kozów  725811560
Grzegorz Młodawski Królewiec, Królewiec Poprzeczny,
Piaski Królewieckie, Zastawie
 605 860 282
Joanna Długosz Matyniów, Świnków  667 979 306
Zofia Wanat Miedzierza, Pokoradz, Rozgół  530703409
Halina Serek Przyłogi, Znajoma
 503507215
Bernarda Curzytek Salata, Muszczarz  781 955 593
Grażyna Surma Smyków  511083070
Urszula Miśtal Stanowiska  513830913
Tomasz Opala Trawniki  600 337 579
Marzena Czaja Wólka Smolana, Kawęczyn  693507241