Zostaw Twój 1% w Naszej Gminie

Urząd Gminy Smyków przystąpił do projektu Wspieraj Lokalnie. Dzięki niemu Mieszkańcy Naszej Gminy mogą łatwiej przekazać 1% podatku dochodowego na lokalne Organizacje Pożytku Publicznego Pomoc jest naprawdę łatwa. Wystarczy skorzystać z bezpłatnego programu do rozliczania podatku. Link znajdą Państwo tutaj https://www.pitax.pl/rozlicz/urzad-gminy-smykow Na etapie przekazywania jednego procenta program sam podpowie wszystkie organizacje, które znajdują się na naszym terenie i mają uprawnienia do zbierania 1%. […]

Czytaj dalej


Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ”Krzemienny Krąg”

Publikowana oferta poddawana jest konsultacjom społecznym w ramach trybu pozakonkursowego. Uwagi należy zgłaszać w terminie 7 dni, liczonych od dnia następnego po dniu publikacji oferty, pisemnie faxem lub pocztą elektroniczną na adres:Urząd Gminy w SmykowieSmyków 9126-212 Smykówfax: 41 3739181e-mail: sekretariat@smykow.plW przypadku gdy koniec terminu konsultacji społecznych wypadnie w sobotę lub w dniu ustawowo wolnym od pracy, ich termin upływa następnego dnia, który nie jest sobotą lub dniem wolnym […]

Czytaj dalej


Prośba o wypełnienie ankiety na potrzeby „Strategii Rozwoju Gminy Smyków na lata 2023-2030”

W związku z przystąpieniem przez Gminę Smyków do opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Smyków na lata 2023-2030” zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety. Celem badania ankietowego jest zapoznanie się z opinią mieszkańców Gminy w zakresie mocnych i słabych stron, szans oraz zagrożeń Gminy Smyków. Licząc na współpracę zapewniam jednocześnie, że ankieta jest anonimowa, a uzyskane wyniki zostaną przedstawione w formie zbiorczego opracowania. Państwa udział będzie stanowił aktywny wkład w tworzenie […]

Czytaj dalej


Strona 1 z 10312345...102030...Ostatnia »