WFOŚiGW

Zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP w Gminie Smyków. WFOS na 2021 – Pobierz

Informacja – Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Miedzierza – Pobierz

Tablica WFOŚiGW w Kielcach – dla inwestycji pn. Uzbrojenie studni głębinowej, budowa stacji uzdatniania wody, budowa zbiorników ujściowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Piaskach Królewieckich

Tablica WFOŚiGW w Kiecach – Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii

Kanalizacja w Gminie Smyków dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

Logo WFOSiGW

Inwestycja pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Smyków dla miejscowości Smyków, Królewiec, Królewiec Poprzeczny, Salata, Zastawie, Adamów, Piaski Królewieckie. Etap II: miejscowość Królewiec, Królewiec Poprzeczny, Zastawie” realizowana przez Gminę Smyków,  jest współfinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach zgodnie z podpisaną w dniu 30.11.2015 roku umową pożyczki nr 285/15  na kwotę 1.200.000,00 zł.

Realizowana przez Gminę Smyków inwestycja pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Smyków dla miejscowości Smyków, Królewiec, Królewiec Poprzeczny, Salata, Zastawie, Adamów, Piaski Królewieckie. Etap I: Matyniów ( włączenie do istniejącej kanalizacji), Smyków część północna” , jest współfinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach zgodnie z podpisaną w dniu 09.04.2014 roku umową pożyczki nr 35/14 na na kwotę 1.000.000,00 zł.

Oczyszczalnia ścieków w Gminie Smyków dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

Realizowana przez Gminę Smyków inwestycja pn.: „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Miedzierza gmina Smyków” , jest współfinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach zgodnie z podpisaną w dniu 20.10.2010r. roku umową pożyczki nr 90/10 na kwotę 2 185 858,00 zł.

Inwestycja pn.: „Założenie i urządzenie parku zieleni w miejscowości Smyków” realizowana przez Gminę Smyków, jest współfinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach zgodnie z podpisaną w dniu 14.07.2016 roku umową dotacji nr 226/16. Całkowity koszt wykonania zadania to 30 618,00 zł. Dofinansowanie z WFOŚiGW w Kielcach zgodnie z umową to 12 739,25 zł.

Zadanie pn.:  „Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w Szkole Podstawowej
w Królewcu” 
realizowane przez Gminę Smyków,   jest współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach zgodnie z podpisaną w dniu 17.05.2017 roku umową dotacji nr 199/17  na kwotę 20 000,00zł.

Zadanie pn: „Zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP Gminy Smyków

Zadanie pn.: „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Przyłogi

Zadanie pn.: „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Kozowie, gmina Smyków”