Wójt gminy

Jarosław Pawelec, Wójt Gminy Smyków

Kontakt: 41/ 373-91-81 wew. 31

e- mail:wojt@smykow.pl

W sprawach skarg i wniosków wójt Jarosław Pawelec przyjmuje obywateli w następujących dniach i godzinach:

Poniedziałki – w godzinach 14.00 – 16.00.

Od wtorku do piątku w godzinach od 7.30. do 10.00.

W przypadku nieobecności wójta obywateli przyjmuje zastępca wójta Jerzy Duda