Konkurs ofert Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło konkurs ofert „Razem Możemy Więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2023”, który jest pierwszą odsłoną Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców przewidzianego na lata 2022–2025. W ramach ww. konkursu uprawnione podmioty mogą ubiegać się o środki z Funduszu Pracy na aktywizację zawodową i integrację cudzoziemców legalnie […]

Czytaj dalej


ULOTKI INFORMACYJNE DLA UCHODŹCÓW Z UKRAINY

Ulotka ma ułatwić uchodźcom funkcjonowanie w pierwszych godzinach i dniach pobytu w naszym kraju. W ulotce znajdują się podstawowe wiadomości o punktach recepcyjnych, opiece medycznej, a także o możliwości poszukiwania pracy, edukacji dla dzieci oraz legalizacji pobytu wraz z telefonami i adresami internetowymi, pod którymi można uzyskać więcej informacji. Materiały można pobrać ze strony internetowej. […]

Czytaj dalej


SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY SMYKÓW

Do naszej gminy trafiły rodziny z Ukrainy. Przebywają w domach prywatnych ale są wspierane przez gminę i mieszkańców. Gdyby ktoś z Państwa chciał przyjąć taką rodzinę może zwrócić się do Urzędu Gminy w sprawie załatwiania formalności, czy po pomoc rzeczową. Przy Urzędzie Gminy w Smykowie (w dawnej siedzibie Banku Spółdzielczego), jest uruchomiony Główny Punkt zbiórki […]

Czytaj dalej