OGŁOSZENIE – Rusza kolejna edycja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – Podprogram 2017.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smykowie informuje mieszkańców Gminy Smyków, że w okresie od 07.09.2017 r. do 20.09.2017 r. będzie kwalifikował osoby i rodziny spełniające warunki do skorzystania
z pomocy w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2017.

Pomocą żywnościową mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej  tj. 1268,00 zł. dla osoby samotnie gospodarującej i 1028,00 zł. dla osoby w rodzinie.

Wszystkie osoby zainteresowane Podprogramem 2017 są proszone o osobisty kontakt z pracownikami socjalnymi Ośrodka. Bliższych informacji udzielamy pod numerem tel. 041/ 37 39 008 od poniedziałku do piątku w godzinach 730– 1530

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *