LISTA RANKINGOWA UCZESTNIKÓW PROJEKTU FOTOWOLTAICZNEGO

Staropolski Związek Gmin i Miast w Końskich ogłasza wstępną listę uczestników zakwalifikowanych do Projektu pn. „Fotowoltaika dla mieszkańców Gmin Staropolskiego Związku Gmin i Miast” planowanego do realizacji w ramach działania 3.1. Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych – PROJEKTY PARASOLOWE. Lista uczestników może ulec zmianie. Ostateczna decyzja o przyznaniu przez Urząd Marszałkowski dofinansowania pojawi się około II kwartału 2018 r.

Zgodnie z Regulaminem konkursu mieszkańcy mogą zgłaszać w formie pisemnej odwołania do Staropolskiego Związku Gmin i Miast, Urzędu Miasta i Gminy w Końskich lub Urzędów poszczególnych Gmin biorących udział w Projekcie w terminie 2 dni roboczych od dnia opublikowania listy podstawowej i rezerwowej Projektu.

Lista rankingowa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *