Podsumowanie działań towarzyszących w ramach POPŻ Podprogram 2017 które odbyły się 08 stycznia 2018 roku

W dniu 08.01.2018 roku w Świetlicy Wiejskiej w Smykowie odbyły się kolejne Działania Towarzyszące w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa w Podprogramie 2017 r. zrealizowane przez Bank Żywności w Kielcach. Są to cyklicznie działania oferowane wszystkim odbiorcom pomocy żywnościowej, które mają na celu włączenie społeczne tych osób. Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osoba, która otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ.

W ramach działań towarzyszących odbyły się warsztaty pn.ŻYWNOŚĆ JEST CENNA”, które zostały poprowadzone przez trenera Panią Annę Mazur oraz warsztaty kulinarne pn. KULINARNIE MOCNI”  które prowadził kucharz Pan Paweł Ćwik. W warsztatach uczestniczyło 25 osób, które z zainteresowaniem wysłuchały ciekawego wykładu,  następnie aktywnie wzięli udział w przygotowaniu trzech posiłków.

Działania towarzyszące są realizowane z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD 2017). Działania finansowane są przez Unię Europejską. Bank Żywności zatem to nie tylko rozdawanie żywności, co kojarzy się każdemu, kto słyszy nazwę tej organizacji pozarządowej. To także działania edukacyjne, klub integracji międzypokoleniowej i wiele innych, pomocowych akcji na rzecz społeczeństwa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *