Wzrost kwot zasiłków pielęgnacyjnych i świadczeń opiekuńczych od 1 listopada 2018 r.

Od 1 listopada wzrosną zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna dorosłej osoby niepełnosprawnej. Od 1 listopada 2018 r. wzrośnie zasiłek pielęgnacyjny, który wynosi obecnie 153 zł. Podwyżka zasiłku nastąpi w dwóch etapach. Od 1 listopada br. będzie wynosić 184,42 zł, natomiast od 1 listopada 2019 r. wzrośnie do 215,84 zł.  Od 01 listopada 2018 r. wzrosną również  kwoty świadczeń dla opiekunów tj. specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna dorosłej osoby niepełnosprawnej, z kwoty 520 zł. na kwotę 620 zł. są to świadczenia dla osób, którzy zajmują się dorosłym niepełnosprawnym członkiem rodziny.

 

 

Kryteria dochodowe w pomocy społecznej w górę od 01 października 2018 r.

 

W 2018 r. przypada czas weryfikacji nie tylko w systemie świadczeń rodzinnych, ale też pomocy społecznej. W tym przypadku rząd również przyjął zmiany. Sprowadzają się one do wzrostu kryteriów dochodowych, które warunkują uzyskanie świadczeń z pomocy społecznej. Teraz próg dla osoby samotnej wynosi 634 zł, a dla osoby mającej rodzinę 514 zł w przeliczeniu na jednego jej członka. Od 1 października będą one wynosić odpowiednio 701 zł oraz 528 zł (wzrost o 11 proc. i 3 proc.). Ponadto ze względu na to, że wysokość niektórych świadczeń pomocy społecznej, m.in. zasiłku stałego, jest powiązana z tym, ile wynoszą progi, to ich kwoty ulegną zmianie.

 

https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/swiadczenia-rodzinne/art,10134,wyzsze-swiadczenia-dla-osob-niepelnosprawnych-i-ich-opiekunow.html

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *