Szanowni Nauczyciele, Rodzice, Drodzy Uczniowie, Przyjaciele Szkoły!

W ostatnich miesiącach wszyscy zmierzyliśmy się z największym od dziesięcioleci globalnym kryzysem. Panująca na świecie pandemia COVID-19, zmieniła naszą edukację. Nic nie było „normalne”, wszyscy uczyliśmy się nowych form i metod pracy oraz współdziałania. Napotykaliśmy na problemy, nie uniknęliśmy błędów, dlatego tym bardziej cieszymy się, że z powodzeniem udało nam się zrealizować kształcenie na odległość  i możemy śmiało powiedzieć, że to  nasz wspólny wysiłek, ciężka praca przyniosły sukces dydaktyczny.

Dotarliśmy do końca roku szkolnego. Pracowaliśmy wytrwale, zarówno Wy Rodzice, jak i my nauczyciele, ale przede wszystkim Wy, nasi wspaniali Uczniowie i Wychowankowie. Zaangażowaniem, stanowczością i konsekwencją pokonaliśmy trudności i możemy z honorem mówić, że ten rok szkolny kończy się dla nas pełnią satysfakcji z osiągniętych wyników.

Bardzo gorąco dziękuję Władzom i Pracownikom Urzędu Gminy za okazywaną pomoc, na którą zawsze mogłam liczyć, za zrozumienie, za serdeczność, życzliwość i wsparcie. Zawsze ceniłam sobie współpracę z parafią. Słowa wdzięczności kieruję na ręce księdza Proboszcza i księdza Wikarego. Dziękuję Księżom za modlitwę i odprawione msze święte na rozpoczęcie roku szkolnego, za pomyślne zdanie egzaminów uczniów klasy 8 i teraz mającą odbyć się mszę świętą na zakończenie roku szkolnego. Dzięki tej modlitwie czułam opiekę Bożą w murach tej szkoły. 

Serdeczne podziękowania składam wszystkim Nauczycielom, Pracownikom szkoły, którzy z wielkim poświęceniem,  kreatywnością, zaangażowaniem wykonywali swoje obowiązki, a otwartością na zmiany budowali piękny wizerunek szkoły. Każdy sukces i każde dobro były Waszym wspólnym udziałem.

Dziękuję Rodzicom za okazane wsparcie, zrozumienie, za dostrzeganie problemów i pomoc w ich rozwiązywaniu.

Wam kochani Uczniowie z głębi serca dziękuję za sumienną, ciężką
i wytrwałą pracę. Udowodniliście nam, że jeżeli chce się osiągnąć w życiu sukces można pokonać wszystkie przeciwności losu. Dowodem tego są Wasze wysokie osiągnięcia w nauce. Wszyscy Uczniowie naszej szkoły otrzymali promocję do klasy programowo wyższej, a 18 uczniów klasy 8 ukończyło Szkołę Podstawową w Królewcu.
Jesteśmy z Was bardzo dumni. Od Was młodych uczyłam się ciągle od nowa rozumienia człowieka, współczesnego człowieka.

Wszystkim serdecznie gratuluję i życzę , aby czas wakacji przyniósł Wam wiele radości.

Kolejne etapy życia kiedyś się kończą, ale zaczyna się coś nowego. Warto cieszyć się darem życia i wspólnie zmieniać go na lepsze.

W związku z nadal obowiązującym w naszym kraju stanem epidemii nie odbędą się tradycyjne uroczystości, związane z zakończeniem roku szkolnego. Nasi nauczyciele pożegnają się ze swoimi podopiecznymi dniu 26 czerwca według ustalonego harmonogramu.

KLASA VIII      9.00 – 9.30. – wychowawca +  wszyscy nauczyciele, pedagog, nauczyciel wspomagający, wychowawcy świetlicy

KLASA VII       9.35 – 10.05 wychowawca + nauczyciele uczący  w tej klasie

KLASA VI A    10.10 – 10.40 wychowawca+ nauczyciele uczący w tej klasie

KLASA VI B    10.45 – 11.15 wychowawca+ nauczyciele uczący w tej klasie

KLASA V A     11.20 – 11.50 wychowawca + nauczyciele uczący  w tej klasie

KLASA V B       11.55 – 12.25 wychowawca+ nauczyciele uczący w tej klasie

KLASA IV i III    12.30 -13.00 wychowawcy + nauczyciele uczący w tej klasie, nauczyciel wspomagający

KLASA II    13.05 – 13.35 wychowawca+ nauczyciel uczący w tej klasie

 KLASA I     13.40- 14.10 wychowawca+ nauczyciele uczący w tej klasie

Oddział 0 od 14.15 do 14.45 wychowawca+ nauczyciele uczący  w tym oddziale.

Uczniowie zobowiązani są przyjść do szkoły w maseczce oraz przyniosą  długopis, którym podpiszą  poświadczenie odbioru świadectwa, nagród ufundowanych przez Radę Rodziców czy stypendiów przyznanych przez Pana Wójta Gminy Smyków.
Poza tym uczeń niczego więcej do szkoły nie przynosi.

Nieodebrane świadectwa w dniu zakończenia roku szkolnego będzie można odbierać od  29 do 30 czerwca 2020 roku w szkole w godzinach
8.30 – 14.30.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Królewcu
Anna Cholewińska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *