PAMIĘTAMY!

Uczniowie naszej szkoły wybrali się na cmentarze zlokalizowane na terenie naszej gminy. Zgodnie ze słowami Janusza Bohdanowicza: „Niech pamięć po poległych, zamęczonych i zmarłych (…) dla żyjących będzie wspomnieniem i pamiątką. Zasłużyli na to….” uczcili tych, którzy polegli z rąk hitlerowców w 1940 r. oraz tych, którzy zmarli w wyniku epidemii cholery po powstaniu styczniowym.
Przedstawiciele szkoły odwiedzili najpierw cmentarz choleryczny zlokalizowany w lesie za miejscowością Pokoradz. Znajduje się tam wyznaczone murami miejsce, gdzie pochowano mieszkańców zmarłych wskutek zachorowań na cholerę w okresie popowstaniowym. W centralnym miejscu cmentarza zachował się tylko jeden imienny nagrobek z 1866 roku. Uczniowie wysprzątali pomnik, zapalili przy nim znicze. Cmentarz oczyścili z zalegających śmieci.
Następnie udali się na cmentarz parafialny w Miedzierzy, gdzie znajdują się mogiły pomordowanych 7. IV. 1940 roku mężczyzn z Królewca i Adamowa. Uczniowie czcząc pamięć o ofiarach pacyfikacji hitlerowskiej, zapalali znicze przy pomniku, zwiedzili kwaterę ofiar egzekucji z 1940 roku. Na dłuższy moment zatrzymali się przy bramce zwieńczonej krzyżem: odczytali wyryte na płytach pomnika nazwiska poległych, następnie upamiętnili wszystkich minutą ciszy.
Wycieczka okazała się bardzo ciekawą i przyjemną lekcją historii oraz patriotyzmu. Pamięć o tych, którzy zmarli w wyniku epidemii cholery i tych, którzy w czasie II wojny światowej oddali życie za Ojczyznę została uczczona. Opiekunami byli Pani dyrektor Beata Janiszewska oraz ksiądz wikariusz Damian Zalewski.
Kochani! Pamiętajmy i dbajmy o groby zmarłych!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *