Gminny Program Rewitalizacji Gminy Smyków na lata 2024-2034

W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Smyków na lata 2024-2034 zwracamy się do mieszkańców gminy o wypełnienie „Ankiety oceny potrzeb rewitalizacji określonych działań związanych z rewitalizacją” oraz „Formularza zgłoszenia przedsięwzięć inwestycyjnych i społecznych” do Programu Rewitalizacji. Prosimy o wypełnienie ankiety i formularza w nieprzekraczalnym terminie do 26 maja 2023r. Link […]

Czytaj dalej