konkurs 3

SUKCES NA OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE PLASTYCZNYM

W październiku 2016 roku Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej  ogłosiło Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Do czego MORZE służyć może?” Uczniowie ZS w Miedzierzy bardzo chętnie wzięli udział w tym konkursie. Dopiero teraz dowiedzieliśmy się, że na 4812 przysłanych z całej Polski prac znalazła się wyróżniona praca naszego ucznia z kl. V Michała Opary! Michał otrzymał nagrodę rzeczową  i pamiątkowy dyplom. Jego opiekunem była p. Izabela Basiak. Pozostali uczestnicy (30 uczniów) również otrzymali dyplomy za udział.

konkurs 2

konkurs 1

Jury wnikliwie oceniało prace plastyczne, biorąc pod uwagę zgodność pracy z tematem konkursu, pomysłowość, estetykę oraz samodzielność wykonania. Celem konkursu było promowanie, rozpowszechnianie i wzmacnianie wśród dzieci i młodzieży wizerunku Polski, jako kraju morskiego oraz rozwijanie u dzieci i młodzieży kreatywności, fantazji i wyobraźni plastycznej w odniesieniu do spraw morskich.

konkurs 3

Gratulujemy młodemu artyście sukcesu w konkursie!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *