straż pożarna 3

Radosny pobyt uczniów w Straży Pożarnej

Dnia 20 stycznia uczniowie klasy III szkoły podstawowej wraz z wychowawczynią  p. Małgorzatą Kornecką, odwiedzili Ochotniczą Straż Pożarną w Miedzierzy. Dzięki uprzejmości prezesa Grzegorza Lesiaka oraz strażaków: Michała Sadowskiego i Rafała Grochowskiego dzieci miały możliwość obejrzenia z bliska: samochodu strażackiego i jego wyposażenia, węży gaśniczych, wentylatora oddymiającego, specjalnych narzędzi do ratowania życia oraz usuwania skutków wypadków drogowych i klęsk żywiołowych, lamp do oświetlania miejsc zdarzenia. Dzieci z zaciekawieniem wysłuchały opowieści o odpowiedzialnej i niebezpiecznej pracy strażaków oraz   o różnych akcjach ratowniczo – gaśniczych. Mogły wejść do wnętrza samochodu, przymierzyć hełm strażaka i aparat ochrony dróg oddechowych. Wycieczka zrobiła na uczniach wyjątkowe wrażenie. Jej ukoronowaniem był powrót do szkoły samochodem strażackim na sygnale! Każdy z uczniów otrzymał od strażaków słodki upominek.

straż pożarna 7

straż pożarna 6

straż pożarna 5

straż pożarna 4

straż pożarna 3

straż pożarna 2

straż pożarna 1

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *