TU NA RAZIE JEST ŚCIERNISKO, ALE BĘDZIE ….., PIĘKNE PRZEDSZKOLE

Realizowany projekt Nr RPSW.07.04.00-26-0021/16  pn.: „Budowa Budynku Przedszkola w Smykowie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz adaptacją istniejących ciągów komunikacyjnych na potrzeby przedszkola” w ramach  Działania 7.4. Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej , 7 Osi Priorytetowej  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Dzięki decyzji Zarządu Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, Gmina Smyków jest jedną z trzech gmin w powiecie koneckim, która znalazła się na liście rankingowej projektów wybranych wstępnie do dofinansowania w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego w ramach Osi Priorytetowej 7 Sprawne usługi publiczne Działanie 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej.

Kwota dofinansowania dla naszej gminy to niemal 2 000 000,00 mln złotych, które będą przeznaczone na budowę nowego obiektu, gdzie będzie funkcjonowało przedszkole gminne z prawdziwego zdarzenia. Budowa rusza pod koniec lipca, tuż po zakończonym gminnym święcie „JAGÓDKA 2017”. Oprócz samego budynku powstanie plac zabaw, parking a teren wokół zostanie odpowiednio zagospodarowany.

Rodzice będą mogli spokojnie zostawić swoje pociechy nawet na 10 godzin pod okiem wychowawców. Na pewno nie będą się nudzić i narzekać na brak zajęć i miejsca do zabawy i nauki.

widok elewacji północnej – od str. Urzędu Gminy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *