Smykowskie przedszkolaki od 4 września uczęszczają do swoich Punktów Przedszkolnych

Projekt pn.: „ Smykowskie przedszkolaki” realizowany przez Gminę Smyków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Od 1 sierpnia 2017r. Gmina Smyków realizuje projekt  pn.: „Smykowskie przedszkolaki”. Projekt skierowany jest do dzieci 3, 4 i 5 letnich zamieszkałych w Gminie Smyków. W ramach projektu edukacją przedszkolną są objęte dzieci z Punktów Przedszkolnych w Królewcu i w Miedzierzy. W ramach otrzymanych środków zostanie zwiększony czas pracy w w/w Punktach Przedszkolnych z 5 godzin do 10 godzin. Punkty przedszkolne są czynne od 7:00 do 17:00. Podstawa programowa realizowana jest z dziećmi w czasie 5 godzin dziennie. Pozostały czas  przeznaczony jest na realizowanie zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz na dodatkowe zajęcia: zajęcia rytmiki, logopedyczne, korekcyjne, pedagogiczno-psychologiczne w wymiarze 1 godziny tygodniowo dla każdej grupy. Dzieci w tym czasie mają zapewnioną bezpłatną edukację przedszkolną oraz darmowe całodzienne wyżywienie. Sale przedszkole są wyposażone w najpotrzebniejsze meble, zabawki, pomoce dydaktyczne. Okres realizacji projektu to 01.08.2017r. 30.06.2018r.

Informujemy, iż w Punkcie Przedszkolnym w Królewcu są jeszcze wolne miejsca dla dzieci
w wieku 3-5 lat.

Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się do Urzędu Gminy w Smykowie – pokój Nr 9.

Serdecznie zapraszamy!!!

 

Plakat promocyjny

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *