Dzień Szkoły bez Przemocy

   2 października jest ważnym dniem dla każdego z uczniów – zarówno dla tego najmłodszego, jak i dla starszego –  to Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy. Właśnie tego dnia w Szkole Podstawowej w Królewcu obchodziliśmy Dzień Szkoły bez Przemocy, czyli święto wszystkich tych, którzy nie zgadzają się na przemoc i angażują się w budowanie szkoły jako miejsca przyjaznego dla uczniów, nauczycieli i rodziców.

Od samego rana dzieci zapoznawały się z Kodeksem Szkoły bez Przemocy. Kodeks ten zawierał 10 ważnych punktów:

  • Szkoła jest wspólnotą.
  • Wszyscy się szanujemy.
  • Wspólnie działamy przeciw przemocy.
  • Niczego nie ukrywamy.
  • Zawsze reagujemy.
  • Nauczyciel nie jest sam.
  • Uczniowie wiedzą, jak działać.
  • Rodzice są z nami.
  • Mamy sojuszników.
  • Nagradzamy dobre przykłady.

Najważniejszym celem było uświadomienie wszystkim uczestnikom społeczności szkolnej, żeby szanowali siebie nawzajem i nie zachowywali się wobec siebie agresywnie.

     Następnie dla uczniów klas IV-VII odbyła się pogadanka z dzielnicowym Gminy Smyków aspirantem Jarosławem Bachankiem nt. „Odpowiedzialności nieletnich w przypadku stosowania przemocy fizycznej i psychicznej w relacjach między rówieśnikami”.

      Młodsi uczniowie w tym dniu wysłuchali bajek terapeutycznych czytanych przez członków Samorządu Uczniowskiego. Wszyscy uczniowie w tym dniu pamiętali o zasadach panujących w klasie i w szkole. Wiedzieli także jak należy zachowywać się wobec siebie i jak należy  reagować na przejawy agresji i przemocy.

Dzień Szkoły bez Przemocy  to  kolejny dowód na to, że warto wspólnie działać na rzecz szkoły bezpiecznej i przyjaznej!

Odpowiedzialnymi  za zorganizowanie akcji pn.  Szkoła bez Przemocy byli pedagog szkolny – Magdalena Woźniak oraz Samorząd Uczniowski.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *