logo

NASI UCZNIOWIE JUŻ WIEDZĄ, JAK SZYBOWAĆ BEZPIECZNIE W INTERNETOWEJ CHMURZE

W tym roku szkolnym Szkoła Podstawowa w Miedzierzy wzięła udział w organizowanym przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego oraz Komendę Wojewódzką  Policji w Kielcach projekcie „Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze 2017”.

chmura

chmura 1

Celem projektu  jest upowszechnienie wśród dzieci i młodzieży zasad bezpiecznego i rozsądnego korzystania z zasobów Internetu, rozwijanie umiejętności odpowiedzialnego korzystania z mediów społecznościowych oraz korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych.

chmura 3

W ramach projektu nauczyciel zajęć komputerowych uczestniczył w konferencji rozpoczynającej realizację projektu. W szkole zostało zorganizowane spotkanie na temat cyberprzemocy, cyberprzestępczości oraz odpowiedzialności prawnej nieletnich z funkcjonariuszami policji w Końskich  oraz przeprowadzone zostały przez nauczycieli zajęcia związane z celami projektu.

chmura 4

chmura 5

Po przeprowadzonych zajęciach uczniowie przystąpili do konkursów. Uczniowie klas I-III, przygotowali indywidualną pracę na temat „Mądrze, grzecznie i bezpiecznie korzystam z Internetu, która to praca ma być ilustracją do jednej z kart  12‑stronicowego, rocznego kalendarza ściennego. Natomiast uczniowie klas IV-VII przygotowali indywidualnie w formie elektronicznej prezentację na temat „Mądrze, grzecznie i bezpiecznie korzystam z Internetu”, ze szczególnym uwzględnieniem celów projektu. Uczniowie gimnazjum przygotowali multimedialny poradnik dla rówieśników: „Cyberpomoc kontra cyberprzemoc”.

chmura 6

Szkolna komisja konkursowa wybrała najlepsze prace z danej kategorii. Zostaną one wysłane do Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach. Koordynatorami projektu w szkole były nauczycielki: w klasach I-III p. Małgorzata Kornecka, w klasach IV-VII p. Izabela Basiak, w klasach gimnazjalnych p. Magdalena Faszczewska.

Projekt realizowany w naszej szkole był ważny, ponieważ uświadomił dzieciom potencjalne zagrożenia płynące z sieci, upowszechnił zasady bezpiecznego korzystania z Internetu i zwiększył poziom wiedzy uczniów na temat wykorzystania Internetu w życiu społecznym i gospodarczym.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *