internetowy_hejt_narazeni_6932800

NIE DLA HEJTU W SZKOLE W MIEDZIERZY

Tak wiele mówi się ostatnio w mediach o tzw. Hejcie, czyli obraźliwych lub agresywnych komentarzach zamieszczonych w Internecie. Wychodząc naprzeciw dzisiejszym czasom, z inicjatywy pani dyrektor Beaty Janiszewskiej i przy współpracy Komisariatu Policji w Radoszycach, wychowawców i pani pedagog Katarzyny Spery w Szkole Podstawowej w Miedzierzy odbył się cykl spotkań pod hasłem „NIE DLA HEJTU – SŁOWA MOGĄ RANIĆ”. Działania miały na celu  niwelować zagrożenia jakie wynikają z niewłaściwego posługiwania się przez młodzież Internetem.

hejt

hejt

28.11.2017r. odbyło się spotkanie z panem dzielnicowym Jarosławem Bachankiem, który podczas pogadanek omówił rodzaje przestępstw popełnianych za pośrednictwem Internetu przez osoby nieletnie oraz związane z tym konsekwencje prawne. Szczególny nacisk położył na wskazanie czynów popełnianych na szkodę małoletnich i możliwości ich uniknięcia, a także form pomocy dla osób pokrzywdzonych zjawiskiem cyberprzemocy.

hejt

Kolejnym działaniem były spotkania z panią pedagog. Lekcje miały na celu przybliżenie zjawiska przemocy i agresji wśród młodzieży, które jest niewątpliwie  problemem społecznym. Pogadanka z uczniami klas V i VI była poprzedzona filmami profilaktycznymi, które zostały wnikliwie omówione. Ponadto dzieci zostały poinformowane o telefonach kontaktowych, gdzie mogą zwrócić się o pomoc.

hejt

hejt

Wychowawcy przeprowadzili pogadanki na lekcjach wychowawczych poświęcone tematyce cyberprzemocy.  Zrealizowaliśmy wszystkie cele i zadania, które były zaplanowane w ramach tych spotkań. Jesteśmy przekonani, że młodzież naszej szkoły jest na pewno bardziej świadoma i ma większą wiedzę na temat hejtu i niebezpieczeństw w siecipodkreśliła pani dyrektor Beata Janiszewska.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *