katyn

‘’BO NIE MOŻNA ZAKOPAĆ PAMIĘCI W DOŁACH….’’- RAZEM W V MARSZU KATYŃSKIM

Harcerze zastępu „Młode Wilki” wspólnie z nauczycielami panią Aldoną Mechelewską i panem Robertem Czają wzięli udział w V Marszu Katyńskim w Kielcach. Marsz był organizowany przez Delegaturę Instytutu Pamięci Narodowej oraz Stowarzyszenie „Kielecka Rodzina Katyńska”. Uczestnicy przeszli ulicami Kielc, a następnie złożyli kwiaty i zapalili znicze przy Pomniku Katyńskim oraz Pomniku Sybiraków.

katyn2

katyn3

katyn4

katyn5

katyn6

katyn7

katyn8

katyn9

katyn10

katyn11

katyn12

W ta­kiej, jak ta, chwi­li chce się żyć…
Wszys­tko jest nieważne- by­le być.
Lecz wy­boru nie dał dob­ry Bóg…
Stoję dziś u kre­su moich dróg.
Każą nam wy­siadać, to już tu.
Ten brzo­zowy la­sek, to mój grób.
Jeszcze tyl­ko wes­tchnę je­den raz,
jeszcze myśl os­tatnia…Kocham Was”

Lech Ma­kowiec­ki – Os­tatni list [ Ka­tyń 1940]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *