PRÓBNA EWAKUACJA w Szkole Podstawowej Królewcu

   Dnia 25 kwietnia 2018 roku  w szkole odbyła się próbna ewakuacja.
Głównym celem przeprowadzonych ćwiczeń było zapoznanie uczniów  i pracowników szkoły z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia dla życia i zdrowia. Próbna ewakuacja została zgłoszona do Państwowej Straży Pożarnej w Końskich  tydzień wcześniej.
O godzinie 9.00  po usłyszeniu sygnału alarmowego nauczyciele wraz z uczniami zachowując wytyczne zawarte w dokumencie szkolnym „Regulamin  ewakuacji Szkoły Podstawowej w Królewcu”  przedostali się drogami ewakuacyjnymi do punktu zbiórki, którym jest duży trawnik obok szkoły.  Nauczyciele złożyli meldunek koordynującej ewakuacją. Okazało się, że  nie wszyscy bezpiecznie opuścili szkołę.
Dyrektor szkoły pani Anna Cholewińska poinformowała  przybyłych strażaków o tym, że w  budynku przebywa dwóch  uczniów, których brak stwierdził nauczyciel sprawdzając listę. Strażacy  z  Ochotniczej Straży Pożarnej w Królewcu  po sprawdzeniu pomieszczeń szkoły  „uratowali ” zagubionych.  Rozległy się gromkie brawa dla strażaków.
W akcji brali udział: dyrekcja, nauczyciele, uczniowie oraz pracownicy obsługi.  Łącznie ewakuowano: 185 uczniów, 16  nauczycieli, 5 pracowników obsługi.
Po przeprowadzonej kontroli budynku pani dyrektor szkoły  odwołała alarm, dziękując wszystkim  za sprawnie przeprowadzoną akcję. Uczniowie wrócili na lekcje.
Koordynatorem ewakuacji była p.  Anna Cholewińska we współpracy z p. Krystyną Grzegorczyk.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *