b6

Urząd Gminy bez tajemnic dla młodego człowieka

Dnia 17 maja uczniowie klas trzecich gimnazjum z opiekunami p. Edytą Wydrą i p. Magdaleną Faszczewską udali się z wizytą do Urzędu Gminy w Smykowie.Uczniowie spotkali się z Wójtem Gminy panem Józefem Ślizem oraz przyjrzeli się pracy poszczególnych wydziałów i jednostek organizacyjnych urzędu. Zyskując przez to świadomość, że to praca wszystkich tych osób składa się na sprawne funkcjonowanie całego organizmu, jakim jest samorząd lokalny.
b1
b2
b3
Uczniowie wysłuchali  prelekcji na temat historii gminy, zakresu obowiązków, kompetencji i umiejętności sprzyjających pełnieniu stanowiska wójta oraz oczekiwań, dążeń i trudności, z jakimi musi się zmierzać, realizując swoje działania. Pan Wójt podkreślał, jak trudne i odpowiedzialne jest sprawowanie takiej funkcji ze względu na bardzo zróżnicowane potrzeby lokalne. Zachęcał młodzież  do realizacji swoich dążeń, aktywnego włączania się w pracę na rzecz innych, zdobywania umiejętności, które będą mogły zaprocentować w przyszłości. Wizyta ta wpisuje się również w przypadające w Polsce na dzień 27 maja obchody Dnia Samorządu Terytorialnego upamiętniającego pierwsze wybory samorządowe w III RP, które odbyły się 27 maja 1990 roku.
b4
b5
b7
Dziękujemy Panu Wójtowi  i pracownikom Urzędu Gminy Smyków za serdeczne przyjęcie, poświęcony nam czas i wspaniałą lekcję kształtującą i umacniającą postawy obywatelskie, które będą procentować w przyszłości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *