Pogadanka profilaktyczna z dzielnicowym

    W ostatnim czasie Szkołę Podstawową w Królewcu odwiedził znany dobrze wszystkim uczniom dzielnicowy aspirant Jarosław Bachanek z Komendy Policji w Radoszycach.  Mundurowy przeprowadził pogadankę profilaktyczną dla uczniów kl. VII i VIII na temat wpływu używek na organizm człowieka.

  Celem spotkania było uświadomienie uczniom jak ważne jest zdrowie, ponieważ  bardzo często młodzi ludzie mają mylne pojęcie o oddziaływaniu substancji odurzających na organizm.

  Omawiane zostały również zagadnienia związane z tym, kiedy odpowiadamy za swoje czyny, jakie są przejawy demoralizacji i podane były jej przykłady.

  Na zakończenie Pani Dyrektor Anna Cholewińska przypomniała wszystkim zgromadzonym uczniom, aby przestrzegali zasad i regulaminów, które obowiązują w naszej szkole.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *