VI Sesja Rady Gminy Smyków

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r.  poz. 994  ze zm.) zwołuję VI sesję Rady Gminy Smyków w dniu 30 kwietnia 2019 roku  /wtorek/ o godz. 12.00. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Smykowie

Porządek obrad

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *