75. ROCZNICA BITWY POD TRAWNIKAMI

Zgodnie z tradycją, utrwaloną wiele lat temu, pod pomnikiem w Trawnikach w sobotę 7 września została odprawiona Msza Święta, upamiętniająca poległych tutaj partyzantów w bitwie stoczonej z obławą niemiecką przez 3 pp. Legionów AK pod dowództwem Antoniego Hedy „Szarego”. Tegoroczne uroczystości zgromadziły jak co roku liczne grono mieszkańców gminy Smyków i gminy Mniów. Swoją obecność zaznaczyli przedstawiciele Światowego Związku Żołnierzy AK – środowisko „Szaraków” ze Skarżyska – Kamiennej, Starachowic i innych środowisk.
W uroczystości uczestniczyli: Starosta Konecki Grzegorz Piec, Marian Wikiera–Naczelnik Wydz. Promocji Starostwa Powiatowego w Końskich, przedstawiciele smykowskiego samorządu, radni i sołtysi na czele z wójtem Jarosławem Pawelcem, Przewodniczącą Rady Gminy Smyków Danutą Jarek i zastępcą wójta Jerzym Dudą. Jak co roku obecne były delegacje harcerzy i młodzieży ze szkół podstawowych w Królewcu Miedzierzy i Zaborowic z dyrektorami Anną Cholewińską, Beatą Janiszewską i Barbarą Krasowską oraz nauczyciele i opiekunowie. Nie zawiedli druhowie z OSP Przyłogi, którzy przybyli na uroczystość ze swym sztandarem. Od kilku lat w uroczystościach bierze udział Batalion Mniowski Polskich Drużyn Strzeleckich im. I Kompanii Kadrowej Marszałka Józefa Piłsudskiego z dowódcą płk Jerzym Makuchem. Oprócz służb mundurowych na uroczystości obecni byli przedstawiciele Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Smyków. Mszę celebrował proboszcz Parafii pod wezwaniem Św. Jana Chrzciciela w Zaborowicach ks. Kan. Zbigniew Kołton, który podziękował wójtowi gminy Smyków oraz mieszkańcom Trawnik za coroczną pomoc i wsparcie w organizacji tejże uroczystości.
Po Mszy Świętej wszystkie delegacje złożyły wieńce pod pomnikiem, po czym Naczelnik Wydz. Promocji Pan Marian Wikiera przybliżył zebranym postać generała Antoniego Hedy „Szarego” i opowiedział o wydarzeniach jakie miały miejsce w Trawnikach. W patriotycznym nastroju i tematyce wystąpiła młodzież z wszystkich trzech szkół prezentując wiersze i piosenki, które wzruszyły wszystkich a szczególnie najstarszych uczestników uroczystości.

Gminna Biblioteka Publiczna w Smykowie w tym roku po raz pierwszy przystąpiła do Narodowego Czytania, które odbyło się w Polsce 7 września. Akcja Narodowe Czytanie organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012 roku.
Polskie nowele Stefana Żeromskiego „Rozdziobią nas kruki, wrony” czytała Pani Agnieszka Czarnecka – polonistka, poetka, która ma na swoim koncie wydanych kilka tomików poezji oraz nagród.

W tym roku nowym akcentem była wystawa dotycząca tragicznych wydarzeń z tamtych lat jakie rozegrały się na terenie Gminy Smyków, której pomysłodawcą był Pan Jan Krawczyk, a wykonawcami Marcelina Adach oraz Sylwia Mogielska. Po zakończeniu części oficjalnej wszystkich uczestników gospodynie z Trawnik zaprosiły na ciepły posiłek. Tradycyjnie rozpalono duże ognisko, gdzie można było upiec kiełbaski.

Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie uroczystości szczególnie Sołtysowi Tomkowi Opala i mieszkańcom Trawnik, ks. Proboszczowi Zbigniewowi Kołtonowi, firmie EURQR z Salaty, dzieciom i młodzieży.
Za przygotowanie uroczystości z ramienia Urzędu Gminy odpowiadała Elżbieta Sosnowska.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *