Dofinansowanie z Centrum Projektów Polska Cyfrowa na zakup komputerów dla szkół w ramach Programu Operacyjnego „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” oraz „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”.

Gmina Smyków w dniu 24.04.2020 r. podpisała umowę o dofinansowanie z Centrum Projektów Polska Cyfrowa na zakup komputerów dla szkół w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”. Dzięki temu zostało zakupionych 20 komputerów oraz 10 sztuk oprogramowania dla uczniów i nauczycieli. Wartość dofinansowania wynosi 45 000,00 zł.

Gmina Smyków w dniu 22.06.2020 r. podpisała umowę o dofinansowanie z Centrum Projektów Polska Cyfrowa na zakup komputerów dla szkół w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”. Dzięki temu zostało zakupionych 17 komputerów oraz 2 urządzenia wielofunkcyjne dla uczniów i nauczycieli. Wartość dofinansowania wynosi 55 000,00  zł.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *