Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Królewcu informuje, że rozpoczął się proces rekrutacji do Oddziału Przedszkolnego
na rok szkolny 2021/2022.

Harmonogram czynności i terminy w postępowaniu rekrutacyjnym:

  1. Od dnia 1 marca do 31 marca 2021r. rodzice/opiekunowie prawni składają do dyrektora wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w procesie rekrutacji.
  2.  W dniach od 1 kwietnia do 16 kwietnia 2021r. komisja rekrutacyjna dokona weryfikacji wniosków oraz pozostałych dokumentów.
  3.  W dniach od 19 do 20 kwietnia 2021r. nastąpi podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
  4.  Od 21 do 29 kwietnia 2021r. rodzice/opiekunowie prawni składają pisemne oświadczenie wyrażające wolę przyjęcia dziecka do Oddziału Przedszkolnego.
  5.  Dnia 30 kwietnia 2021r. komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
  6.  Od 9 czerwca 2021r. jeżeli placówka dysponuję wolnymi miejscami prowadzi rekrutację w sposób ciągły.

Wnioski można pobrać u wychowawcy oddziału przedszkolnego
lub w gabinecie dyrektora.

Wypełnione dokumenty dostarczają Państwo osobiście do dyrektora
w godzinach 8.00 – 15.00 lub do wychowawcy oddziału przedszkolnego bądź drogą mailową spkrolewiec@wp.pl

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *