Program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2023 – z myślą o osobach niepełnosprawnych

W dniu 21.02.2023 r. Wójt Gminy Smyków Jarosław Pawelec podpisał umowę z Wojewodą Świętokrzyskim dotyczącą Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, na którego realizację Gmina Smyków otrzyma dotację w wysokości 84 375,00 zł. Celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta, jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych i ograniczenie skutków niepełnosprawności przy wykonywaniu codziennych czynności […]

Czytaj dalej