III EDYCJA PRESTIŻOWEGO KONKURSU „SAMORZĄD PROMUJĄCY ZDROWIE”

Trwa III edycja Ogólnopolskiego Konkursu dla Jednostek Samorządu Terytorialnego „Samorząd Promujący Zdrowie”. Prowadzimy kolejny nabór zgłoszeń Gmin, Powiatów i Województw z całej Polski, które decydują się powalczyć o Nagrodę, Laury i Statuetkę dla najlepszych z najlepszych! Spotkajmy się na Gali Finałowej Konkursu, która odbędzie się w Krakowie w grudniu 2022 r. W konkursie „Samorząd Promujący Zdrowie” nagrodzimy oraz wskażemy opinii […]

Czytaj dalej


Nabór wniosków w ramach projektu „REAKTYWACJA” współfinansowanego ze środków UE w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020, Poddziałanie 10.2.1.

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii  Sp. z o. o. ogłasza kolejny nabór wniosków w ramach projektu „REAKTYWACJA” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020, Poddziałanie 10.2.1. Celem głównym Projektu jest aktywizacja zawodowa 45 osób bezrobotnych, poszukujących pracy, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji poprzez udział w ścieżce aktywizacji zawodowej […]

Czytaj dalej


Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie zjawiska zmian/aktualizacji źródeł ciepła w deklaracjach składanych do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Szanowni Państwo, Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków jako baza źródeł ciepła i spalania paliw działa od  1 lipca 2021 r. W deklaracjach składanych do CEEB znajdują się informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i stosowanych w nich paliwach. Właściciele i zarządcy budynków/lokali mieszkalnych i niemieszkalnych powinni złożyć […]

Czytaj dalej


78. ROCZNICA BITWY POD TRAWNIKAMI

Zapraszamy mieszkańców Gminy Smyków oraz gmin sąsiednich na Mszę Św. – polową, w intencji poległych żołnierzy AK oraz generała Antoniego Hedy „Szarego”. Msza Święta odbędzie się w sobotę  3 WRZEŚNIA 2022 r. pod pomnikiem w Trawnikach. Rozpoczęcie  godz. 14.00. Po Mszy Świętej zaplanowano: Wystąpienia gości Złożenie wieńców i kwiatów Występ zespołu KRÓLEWIACZKI Po części oficjalnej zapraszamy na poczęstunek i rozmowy przy wspólnym ognisku .

Czytaj dalej