Zmiana terminu wypłat świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Smykowie w miesiącu grudniu za miesiąc grudzień 2023r

Przelewy na konta bankowe świadczeń rodzinnych zamiast 18.12.2023r. zostaną przekazane Państwu w dniu 20.12.2023r.                                                                                                             Kierownik GOPS w Smykowie /-/ Renata Marzec

Czytaj dalej


Nowa wysokość świadczenia pielęgnacyjnego od 01.01.2024r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smykowie uprzejmie informuje, że w Monitorze Polskim opublikowane zostało obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie wysokości świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2024. Zgodnie z obwieszczeniem świadczenie pielęgnacyjne w 2024 r. wyniesie 2988 zł. Dla porównania w 2023 r. jest to kwota 2458 zł. […]

Czytaj dalej


Ogłoszenie Wójta Gminy Smyków w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Smyków w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Smyków

Ogłoszenie o konsultacjach Projekt Uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczenia składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Załącznik nr 2. Formularz konsultacji w sprawie zasad wyznaczenia Komitetu Rewitalizacji

Czytaj dalej