„Program edukacji ekologicznej dla Gminy Smyków na 2019 rok”

  OGŁOSZENIE Wójt Gminy Smyków informuje, że w 2019 roku jest realizowany „Program edukacji ekologicznej dla Gminy Smyków na 2019 rok”, którego koszt całkowity wynosi 10 000,00 zł. Zadanie jest dofinansowane ze środków WFOŚ i GW  w Kielcach w kwocie 6 500,00 zł.                                                                                                                                     Wójt Gminy Smyków                                                                                                                                   /-/ Jarosław Pawelec

Czytaj dalej


Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtyszek odwiedziła Gminę Smyków

Od 24 czerwca organizowane są spotkania informacyjne zachęcające do wzięcia udziału w rządowym programie „Rodzina 500+. W dniu 15 lipca Pani Wojewoda Agata Wojtyszek odwiedziła Gminę Smyków. Przed spotkaniem z mieszkańcami gminy na Sali Konferencyjnej urzędu została podpisana umowa na zadanie „Remont drogi gminnej Nr 382014T Zastawie-granica gminy – na długości 898,48 mb, na działkach ewidencyjnych nr 470/1,491” Dofinansowanie w kwocie 169,963 zł. pochodzi z Funduszu Dróg Samorządowych. Zadanie […]

Czytaj dalej


20. EDYCJA KUŹNIC KONECKICH

„Kuźnice Koneckie” to cykliczne dla powiatu koneckiego wydarzenie, ściśle związane z tradycjami wydobycia i przeróbki rudy żelaza – do którego potrzebne było łatwo dostępne paliwo oraz budulec jakim jest drewno. W tym roku w dniach 6-7 lipca br. odbyły się „Kuźnice Koneckie”. Organizatorem tej dwudniowej imprezy, która zgromadziła wielu mieszkańców naszego regionu i turystów z całej Polski było Starostwo Powiatowe w Końskich. W pierwszy dzień w siedzibie Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości […]

Czytaj dalej


Informacja dla mieszkańców

Szanowni Mieszkańcy Gminy Smyków Wójt Gminy Smyków informuje, że dnia 08.07.2019 r. przystąpiono do rozruchu stacji uzdatniania wody w Piaskach Królewieckich celem dostarczenia wody pitnej dla ogółu mieszkańców naszej gminy.                     Informacje o postępie prac będą przekazywane na bieżąco.    Wójt Gminy Smyków                                                                                                                           /-/ Jarosław Pawelec

Czytaj dalej